Avocat Iorgu Elena Simona

Avocat Ploiesti

ACTIVITATEA PROFESIONALA DESFASURATA DE AVOCAT


Consultatii juridice - consultatiile juridice pot fi acordate doar de catre profesionistul in drept care va recomanda rezolvarea problemelor pe cale legala, pe caile potrivite pentru atingerea scopului dorit.
Cerere de chemare in judecata - este forma de manifestare a actiunii civile, reprezinta actul de procedura prin care se declanseaza procesul civil.
Aparari - reprezinta mijlocul procesual prin care o parte invoca obiectiuni si exceptii impotriva pretentiilor formulate impotriva sa.
Cai de atac - sunt modalitati care permit reexaminarea hotararilor judecatoresti in scopul indreptarii eventualelor erori.

Caile de atac sunt:
  • ordinare: - indreptate impotriva hotararilor nedefinitive (apelul si recursul)
  • extraordinare - indreptate impotriva unor hotarari judecatoresti definitive (contestatia in anulare, revizuirea, recursul in anulare si recursul in interesul legii)
Reprezentare - dreptul la aparare este garantat prin constitutie, motiv pentru care partile dintr-un proces au dreptul de a fi reprezentate sau asistate de avocat in conditiile legii
Concluzii scrise - inscris redactat de avocat, continand prezentarea sustinerilor si a apararilor formulate de catre parte cu ocazia incheierii dezbaterilor.
Telefon
Avocat Ploiesti
0764232445

Divort, Partaj, Pensie Alimentara, Program Vizita Minor, Litigii Munca, Recalculare Pensie, Mosteniri, Succesiuni, Contestatii